HUDI Podcast

รอดไปด้วยกัน Ep.54 - เจาะประเด็น แชร์ลูกโซ่ ประสิทธิ์ เจียวก๊ก

June 1, 2021

จากประเด็นข่าว แชร์ลูกโซ่ ประสิทธิ์ เจียวก๊ก วันนี้ผมมีข้อมูล ที่เราจะมาเรียนรู้วิธีการ กลวิธีการชักจูง คนเข้าไปทำธุรกิจนี้ด้วยกัน เพื่อจะได้ป้องกันตัว จากกลุ่มคนเหล่านี้

Podbean App

Play this podcast on Podbean App