HUDI Podcast

ซอก Xerox EP.12 - หยุด โดยไม่มีอะไรกั้น!

July 14, 2020

เปิดประสบการณ์การทำงานวันหยุด หยุดโดยไม่มีอะไรกั้น กับปัญหาโลกแตกของเหล่ามนุษย์ออฟฟิศที่วันหยุดทั้งที แชทงานก็ยังเด้งไม่หยุด ไม่มีอะไรกั้น มาเปิดซอก Xerox ไปพร้อมกับหญิงและมินค่ะ สนับสนุนโดย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ฟอร์เดย์ มูซ่า เอสเซ้นส์ ดริ้งค์ สโนวี่

Play this podcast on Podbean App